MENU

Spolupráca

UMB

UFS Mladosť je reprezentačným telesom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a členovia súboru sa teda priamo stávajú reprezentantmi univerzity. UMB zaštiťuje umelecké súbory, prerozdeľuje financie z MINEDU na ich činnosť a všestranne podporuje študentov zapájajúcich sa do práce v umeleckých súboroch. Pod Umelecké súbory Mladosť patria Univerzitný miešaný spevácky zbor, Univerzitný komorný orchester a Univerzitný folklórny súbor. Umelecké súbory sú personálne a dramaturgicky prepojené, väčšina študentov KHK participuje vo všetkých troch zložkách. UFS Mladosť sprostredkuje študentom a zamestnancom UMB kultúrny servis, umeleckú a odbornú spoluprácu pri realizácii reprezentačných podujatí.

Katedra hudobnej kultúry PF UMB

Odborným partnerom umeleckých súborov je Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB. Študijný program Školské hudobné súbory priamo súvisí s umeleckou činnosťou Mladosti. V ponuke KHK je výberový predmet Univerzitný súbor Mladosť, z čoho vyplýva možnosť získania kreditov pre študentov za činnosť v Mladosti, či už vo folklórnom súbore, zbore alebo komornom orchestri. Pri KHK je konštituované Centrum pre hudobno-tanečnú kultúru, pričom UFS Mladosť je priamou platformou na realizáciu výskumných a umeleckých projektov. Jednou zo skúmaných oblastí je kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí a ich metodická podpora.

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Kvalitná dlhoročná režijná, metodická, logistická a iná spolupráca sa prejavuje aj pri organizovaní podujatí, ako sú HDSaT v Heľpe, Bystrická folklórna Haravara, Piesne moje piesne, či festivaly detských a mládežníckych folklórnych súborov, prehliadok nositeľov tradícií a ďalšie. Vyústila aj do vydavateľskej spolupráce a organizovania metodických večerov na rôzne témy súvisiace s folklórom, folklorizmom a umeleckou edukáciou.

Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj

S partnermi vo vedení mesta a kraja UFS Mladosť spolupracuje pri propagácii a reprezentácie mesta a regiónu na Slovensku a v zahraničí. Dramaturgicky, režijne a produkčne participujeme aj na umeleckých projektoch mesta ako sú Radvanský jarmok, Kultúrne leto, špecifické projekty ako Čaj o piatej, festival Svetlo – tieň, sezónne jarné, jesenné a vianočné programy. UFS Mladosť systematicky pozýva partnerské telesá a projekty do Banskej Bystrice, čím rozširuje spektrum ponuky kultúry mesta. BBSK ďakujeme za pomoc pri projekte Obnova krojového vybavenia UFS Mladosť, realizovaného s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

UNIDC

Otvorením spolupráce Univerzitného tanečného centra a UFS Mladosť sa do portfólia ponuky UNIDC dostal ľudový tanec. Aj takouto formou sa súbor snaží spopularizovať predmet svojej činnosti. Skúsený tanečný pedagóg, náš sólista Rudolf Kužma vedie lektorské kurzy už tretí rok.

Niečo iné

Špecifické projekty prinášajú rôzne žánrové a štylizačné presahy. Takýmto spôsobom sa vytvoril priestor pre spoluprácu s kostýmovými návrhárkami Janou Gavalcovou (Radvanský jarmok 2016, program Odetí do krásy, kolekcia True blue) a Michaelou Giertlovou - Fake folk (HDSaT Heľpa 2017, program Premeny). Pre špeciálne reprezentačné, promo a eventové objednávky využívame ako kostýmy práve tvorbu Jany Gavalcovej, doplnenú o individuálnu kreatívnu tvorbu členov súboru. Vo viacerých prípadoch UFS Mladosť spolupracuje s divadelnými dielňami Štátnej Opery, výrobcami historických chladných zbraní, divadlami regiónu a ich umelcami.

Aktuality Kontakty O nás Galéria Ponuka Členovia Spolupráca Repertoár